SCHODY TYMCZASOWE TCS

Na placu budowy istnieje potrzeba pieszej komunikacji pomiędzy różnymi poziomami, na których prowadzone są prace: pod wieloma kondygnacjami budowli, wykopami, skarpami, nasypami, etc. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, grupa TLC opracowała bezpieczne i uniwersalne schody tymczasowe oraz klatki schodowe. Schody można ustawiać pod kątem do poziomu w zakresie od 25° do 55°, dzięki czemu użytkownicy mogą  je dostosować do warunków terenowych.

Konstrukcja tymczasowych klatek schodowych została wykonana zgodnie z normą PN-EN 12811, pt.: „Tymczasowe konstrukcje na placu budowy”. Klatki te spełniają wymagania dotyczące nośności w klasie 1 (1 kN na powierzchni o wymiarach 200×200 mm wg PN-EN 12811). Schody oraz tymczasowe klatki schodowe firmy TLC są przystosowane do samodzielnego montażu z użyciem dźwignicy. Można je zestawiać do wysokości 8,5 m. Właściwe osadzenie i utwierdzenie klatki schodowej oraz schodów tymczasowych pozwoli na bezpieczne i wygodne przenoszenie elektronarzędzi, niewielkich urządzeń i materiałów budowlanych.

Wybrane realizacje