Ile toalet na imprezie masowej? Krótki poradnik organizatora imprez

Organizacja wydarzeń plenerowych to nie lada wyzwanie wymaga bowiem dopełnienia szeregu formalności. Jedną z nich jest zapewnienie przenośnych toalet, których ilość nie może być przypadkowa, ponieważ jest ściśle określana, na podstawie złożonego wniosku, przez właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, działającą zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Ile toalet na imprezie masowej powinno się znaleźć, gdzie je ustawić i jakie muszą spełniać warunki?

W naszym krótkim poradniku znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania, które pomogą Ci stworzyć odpowiednie zaplecze sanitarne.

Pojęcie imprezy masowej

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.) impreza masowa jest rozumiana jako wydarzenie o charakterze rozrywkowym, sportowym czy artystycznym, w przypadku którego organizator przewiduje co najmniej 1000 miejsc dla uczestników, gdy odbywa się ono na świeżym powietrzu i nie mniej niż 500 osób w przypadku imprezy w budynku lub innym zamkniętym obiekcie. Każdy taki event może odbyć się tylko i wyłącznie po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, wydawanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji, w której planowana jest dana impreza.

Impreza plenerowa – przepisy

Wiesz już, od ilu osób jest impreza masowa. Warto zatem zapoznać się z tym, jak zgodnie z przepisami zorganizować odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne. Jeden z dokumentów, który niezbędny jest do uzyskania zezwolenia to pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wystawi on ją na podstawie odpowiedniej ilości kabin ustępowych. Jak więc dowiedzieć się, ile toalet przenośnych na imprezie masowej powinno stanąć? Ich liczba jest ściśle powiązana z ilością uczestników. Orientacyjnie można oszacować to na podstawie ogólnie przyjmowanych norm dotyczących ilości kabin ustępowych, jednak ostateczną decyzję na temat tego, ile toalet na imprezie masowej powinno się znaleźć, podejmuje właściwa miejscowo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Może się zatem okazać, że na imprezie masowej, w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie, w której uczestniczy tyle samo osób, może stanąć różna liczba toalet.

Warto mieć na uwadze, że określona ilość przenośnych toalet, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). § 87 1, musi uwzględniać co najmniej jedną kabinę ustępową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych − przestronną i wyposażoną w specjalne uchwyty przy ścianach kabiny tzw. relingi oraz dostosowany podjazd.

Impreza masowa – wymagania dodatkowe związane z zapleczem sanitarnym

Istotna jest nie tylko ilość toalet na imprezie masowej, ale również to, gdzie zostaną one ulokowane oraz, jaki jest ich stan. Podstawowym wymaganiem jest zachowanie odpowiedniej czystości i podłoga wyposażona w matę antypoślizgową. Ponadto sanitariaty muszą być wyposażone w odpowiedni system wentylacji, jednak taki, który będzie jednocześnie zapewniać osobom korzystającym z nich pełną dyskrecję. Aby ją zapewnić, niezbędny jest również mechanizm umożliwiający blokadę drzwi od wewnątrz. Może zdarzyć się również, że konkretny przypadek będzie wymagał zastosowania dodatkowych elementów. Wtedy w toaletach niezbędna może okazać się konieczność montażu takich dodatków jak np. podajnik na papierowe ręczniki, dozowniki mydła. Organizator imprezy masowej może zostać również zobowiązany do postawienia kabin, które są wyposażone w umywalki, pisuary, lub takie, w których zainstalowane są systemy spłukiwania. Przenośne toalety powinny zostać umieszczone na stabilnym gruncie. Zbyt piaszczysty lub ziemisty będzie wymagał wyrównania lub skonstruowania specjalnej platformy.

Rozwiązania, za pomocą których stworzysz odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne imprez masowych

Na rynku dostępne są różne rodzaje kabin ustępowych, dzięki czemu każdy organizator może dostosować odpowiedni produkt do charakteru i wielkości oraz potrzeb organizowanego wydarzenia. A w szczególnych przypadkach dopasować go do dodatkowych wymagań BHP, jeśli tylko takie się pojawią. Spośród rozwiązań dostępnych na rynku w TLC Rental proponujemy toalety przenośne z umywalką, które wniosą na imprezy plenerowe nowy standard.

  • Wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Wysokiej gęstości polipropylen zastosowany przy produkcji toalet jest nie tylko odporny na uderzenia, ale także łatwy do utrzymania w czystości, co przy setkach lub tysiącach korzystających z nich ludzi ma ogromne znaczenie.
  • Umywalka. Znajdująca się w standardzie umywalka jest świetną alternatywą dla wolnostojących, samodzielnych umywalek, które na terenie imprezy zajmowałyby dodatkową przestrzeń.
  • Dozownik mydła. Pozwala zachować odpowiednią higienę, korzystającym z toalet ludziom.
  • Podajnik na papier toaletowy. Pozwala utrzymać porządek we wnętrzu kabiny ustępowej, a użytkownikom ułatwia korzystanie z nich.
  • Antypoślizgowa podłoga. Zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownikom toalet.

Outsourcing, czyli sposób na sprostanie wymogom sanitarnym

Organizacja zaplecza sanitarnego podczas masowej imprezy to tylko jedno z wielu formalności, które należy dopełnić. Jedna osoba w postaci organizatora na pewno nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu, dlatego warto w takiej sytuacji skorzystać z kompleksowej pomocy wyspecjalizowanych firm. Wybierając zewnętrzną firmę do zorganizowania przestrzeni sanitarnej, nie trzeba martwić się tym, ile toalet na imprezie masowej postawić. Wykwalifikowany personel nie tylko obliczy niezbędną ilość kabin, dostarczy je, postawi, przygotuje do użytkowania, ale również może zadbać o serwis w trakcie całego wydarzenia.

Kontrola, jakiej podlegać może impreza masowa

Przepisy prawne dają Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu możliwość sprawowania kontroli nad tym, ile toalet na imprezie masowej znajduje się w rzeczywistości i czy stan ten jest zgodny ze stanem podanym w złożonym wcześniej wniosku. W przypadku, gdy zostało stwierdzone jakiekolwiek naruszenie, Państwowy Inspektor Sanitarny może wnioskować do organu, który wydał zezwolenie na przeprowadzenie imprezy o jej przerwanie lub nałożyć karę grzywny.

Ile toalet na imprezie masowej? Podsumowanie

Samo wyliczenie ilości toalet, jakie muszą być zagwarantowane uczestnikom wydarzenia, jest proste – wystarczy skontaktować się z odpowiednią Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a ta wskaże na podstawie liczby uczestników pożądaną liczbę kabin ustępowych. Pamiętaj jednak, że to nie jedyna decyzja, jaką musisz w tym zakresie podjąć. Oprócz ilości musisz określić ich rodzaj, znaleźć dla nich odpowiedni grunt, bo na zbyt miękkim ich ustawienie nie jest możliwe i dbać o ich serwis podczas trwania eventu. Pamiętaj również, że ich stan zadeklarowany we wniosku musi być zgodny z tym rzeczywistym. Zawsze pozostaje możliwość skorzystania z usług zewnętrznej firmy, która za Ciebie zadba o odpowiednie zaplecze sanitarne imprez masowych.