Montaż paneli SMART dla PORR na placu budowy nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

Dostarczyliśmy oraz zamontowaliśmy ponad 600 paneli Smart dla PORR. Panele te zostały zainstalowane jako część ogrodzenia placu budowy nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, będącego częścią inwestycji o wartości 1,055 mld zł. Szpital ten będzie zajmował działkę o powierzchni 22 ha, a jego budowa przewidywana jest na 51 miesięcy. Pierwsi pacjenci mają być przyjęci do placówki w 2028 roku. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do budowy tak ważnego obiektu, który będzie miał znaczący wpływ na poprawę opieki zdrowotnej w regionie.

Zobacz jak ma wyglądać nowy szpital tutaj.