Nieustannie szerokie loty TLC Rental

Obecnie firma TLC Rental bierze udział w prestiżowej realizacji jaką jest rozbudowa Portu Lotniczego Warszawa/Modlin – międzynarodowego portu lotniczego w Nowym Dworze Mazowieckim. Udostępnia tam swoje tymczasowe ogrodzenia ażurowe do wyodrębnienia terenu, na którym przeprowadzana jest przebudowa pasa startowego oraz budowa drogi kołowania. Ze względu na warunki panujące na tym terenie, w celu zwiększenia stabilności konstrukcji oraz wymogów bezpieczeństwa lotniska zastosowane zostały stalowe podpory, dodatkowo stabilizujące panele. Ponadto istotnym elementem jest zastosowanie drutu kolczastego zwiększającego bezpieczeństwo wydzielonego terenu. Inwestycja ta realizowana jest przez spółkę BUDIMEX, przeprowadzana jest w związku z zwiększającym się ruchem pasażerskim na tym obiekcie. Po tej przebudowie lotnisko będzie w stanie przyjąć około 6 milionów osób rocznie, co zwiększy obecną liczbę o blisko 25%.