Schody tymczasowe TAS wykorzystane jako kładka tymczasowa

Niemal rok temu Dział Badań i Rozwoju firmy TLC podsumował pracę nad systemem TAS wdrażając do oferty Modułowe Schody Tymczasowe z możliwością modyfikacji produktu jako Kładka Tymczasowa TAS.

Strefy niebezpieczne w obrębie terenu budowy i poruszanie się względem nich powinny być dobrze przemyślane. Standardy określające organizację ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pieszego określają usytuowanie oraz wymagania dotyczące zabezpieczeń takich jak: System Zabezpieczeń Krawędzi EPS czy Schodów Tymczasowych i Kładek TAS. Wykorzystane elementy komunikacyjne muszą być utrzymane w należytym stanie technicznym, będąc bezpieczną i wygodną częścią całości ciągu komunikacyjnego.

System schodów TAS jest trwałą, wielofunkcyjna konstrukcją zapewniającą możliwość bezpiecznej komunikacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Kładka o szerokim zakresie nachylenia do poziomu przeznaczona jest do pokonywania wykopów oraz rowów melioracyjnych w czasie trwania budowy czy robót drogowych dając możliwość szybkiej oraz bezproblemowej relokacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat systemu TAS zapraszamy na stronę produktu oraz do zapoznania się z naszym katalogiem.

GALERIA: