TLC RENTAL w starym kinie…

Obecnie nasza firma wynajmuje przedsiębiorstwu Erbud dwa rodzaje ogrodzeń tymczasowych. Jednym z nich są ogrodzenia ażurowe zbudowane z przeziernych paneli ogrodzeniowych. Wykorzystane zostały one do zabezpieczenia fasady budynku przy ulicy Długiej, gdzie przeprowadzane prace nie są aż tak inwazyjne dla otoczenia- gdyż ulegnie ona tylko renowacji, a ponadto nie zaburzy to w dużym stopniu walorów estetycznych architektury Starego Miasta gdzie jest on usytuowany. Natomiast w miejscach gdzie istnieje dostęp do obszaru, na którym przeprowadzona zostaje całkowita rozbiórka ścian budynku zostały umieszczone ogrodzenia pełne typu SMART, pozwalające oprócz podstawowej funkcji jaką jest odgrodzenie terenu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, znacznie ograniczyć wpływ uciążliwych skutków prac dla otoczenia jakimi są między innymi kurz, pył czy nadmierny hałas.

Przeprowadzana inwestycja obejmuje likwidację i rozbiórkę istniejącego do tej pory w tym miejscu kina Neptun, oraz budowę na jego miejsce hotelu Hampton by Hilton.

Zdjęcia z realizacji