Zaplecze sanitarne imprez masowych – to musisz wiedzieć!

Bezpieczeństwo imprez masowych, obowiązki organizatora imprezy masowej oraz zasady uprawnień regulują przepisy. W myśl ustaw i zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizator wydarzenia musi spełnić szereg wymagań. Bardzo ważną część całego przedsięwzięcia zajmuje zaplecze sanitarne imprez masowych.

Co warto wiedzieć przed organizacją eventu? Z jakimi przepisami warto się zapoznać, aby spełnić wszelkie warunki organizacyjne? Dowiedz się więcej, przechodząc do dalszej części artykułu.

Przepisy regulujące imprezy masowe – ustawa o bezpieczeństwie i wymagania inspekcji sanitarnej

Najważniejszymi regulacjami w Polsce dotyczącymi organizacji imprez masowych są:

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018, poz. 1870 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w której zawarto wszelkie ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, a także zakres działania inspektoratu.

Impreza masowa – definicja pojęcia

O tym, czym jest impreza masowa, mówi pierwsza z ustaw, która takim wydarzeniem określa każdą imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym czy też sportowym, organizowaną zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej tj. hale, sale koncertowe, areny etc.

Od ilu osób jest impreza masowa?

Zgodnie z art. 3 zawartym w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, impreza masowa jest wydarzeniem, w którym bierze udział nie mniej niż:

 • 200 osób – liczba uczestników wydarzenia sportowego, mającego status imprezy podwyższonego ryzyka. Liczba uczestników dotyczy zamkniętych obiektów sportowych tj. hale, areny etc.
 • 300 osób – liczba uczestników wydarzenia sportowego, odbywającego się w przestrzeni zamkniętej (hale, areny sportowe).
 • 500 osób – liczba uczestników wydarzenia o charakterze artystycznym czy też rozrywkowym. Dotyczy osób zgromadzonych w obiektach zaliczanych do budynków.
 • 1000 osób – liczba uczestników imprezy masowej odbywającej się w przestrzeni otwartej.
 • 1000 osób – liczba uczestników imprezy masowej, odbywającej się na stadionie, a więc obiekcie niezaliczanym do budynków.

Zabezpieczenie imprezy masowej – wymogi ogólne

O plan zabezpieczenia imprezy masowej dba sam organizator. Przez bezpieczeństwo wydarzenia należy rozumieć szereg warunków, które stoją po stronie wykonawcy. Obejmują one w szczególności wymogi określone w przepisach budowlanych, przepisach związanych z ochroną przeciwpożarową, ale także w przepisach dotyczących zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Do zorganizowania jakiegokolwiek wydarzenia, w którym uczestniczy szersza publiczność, należy uzyskać pozwolenie od odpowiednich organów. W celu uzyskania dokumentu należy wystąpić z wnioskiem do organu administracji publicznej właściwego dla miejsca przeprowadzenia imprezy – to znaczy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Poza opiniami co do braku zastrzeżeń w sprawie stanu technicznego miejsca organizacji oraz braku zagrożeń wydanymi przez komendanta Policji, komendanta Straży Pożarnej i przedstawiciela ratownictwa medycznego, ważny punkt stanowi opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego. Państwowa Inspekcja Sanitarna dzieli się swoją opinią sanitarną na temat imprezy masowej, która jest obligatoryjna i musi zostać dołączona do wniosku o wydanie pozwolenia organizacji wydarzenia.

Zaplecze higieniczno-sanitarne imprez masowych – szczegóły dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego

W związku z powyższym organizator, zapewniając zaplecze sanitarne imprez masowych, powinien mieć na uwadze kwestie techniczne oraz kwestie związane z funkcjonalnością sanitariatów. Liczba urządzeń sanitarnych będzie wynikać z charakteru imprezy, a także liczby osób uczestniczących w wydarzeniu – nie ma zatem mowy o oszacowaniu np. liczby kabin metodą „na oko”. Wszystkie wymogi sanitarne wynikają z jasnych regulacji prawnych.

Nie bez znaczenia pozostaje usytuowanie toalet oraz wszelkich urządzeń wchodzących w skład wyposażenia zaplecza sanitarnego. Powinny być one zainstalowane w miejscach:

 • pozwalających na swobodną komunikację uczestników, a więc w punktach strategicznych dla danej imprezy,
 • na równym i utwardzonym podłożu.

Zagwarantuj zaplecze sanitarne imprez masowych na najwyższym poziomie z TLC Rental!

TLC Rental to firma łącząca wysoką jakość usług z atrakcyjnymi cenami. Trwałe i komfortowe urządzenia pozwalają zapewnić uczestnikom wydarzeń masowych dostęp do bezpiecznych i zgodnych z wymogami krajowymi sanitariatów. Organizowanie imprez masowych z TLC Rental jest łatwiejsze, niż myślisz. Czym wyróżniają się nasze toalety przenośne?

 • Wysoką jakością wykonania – podczas produkcji wykorzystano polipropylen podnoszący odporność kabin na uszkodzenia mechaniczne, a także zapewniający utrzymanie większej czystości,
 • dostateczną pojemnością zbiornika na fekalia,
 • dodatkowym zbiornikiem wodnym, którego wielkość pozwala na 80 cykli mycia rąk. Oznacza to, że nasz produkt nie wymaga konieczności podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do bieżącej wody,
 • wyposażeniem w dozownik na płyn dezynfekcyjny lub mydło, a także umywalkę,
 • jasnymi, odpornymi na działania promieni słonecznych kabinami,
 • antypoślizgową powierzchnią podłóg,
 • certyfikowanymi zawiesiami, za pomocą których można przenieść toaletę z miejsca na miejsce,
 • dodatkowymi udogodnieniami instalowanymi na życzenie klienta.

W celu wynajmu zaplecza sanitarnego prosimy o kontakt z przedstawicielami naszych oddziałów, którzy wycenią usługę na podstawie zebranych informacji, m.in. okresu najmu, lokalizacji, a także ewentualnego serwisu, w ramach którego dokonujemy opróżniania zbiornika głównego z zanieczyszczeń, mycia i uzupełnienia dozownika wraz ze zbiornikiem wodnym. Nie pobieramy opłat za transport i serwis początkowy. Dla klientów, którzy nawiązali z nami długotrwałą współpracę, przygotowaliśmy atrakcyjne promocje i zniżki.