SYSTEM EPS

Unijne, w tym również nasze polskie przepisy restrykcyjnie traktują normy bezpieczeństwa w budownictwie. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom TLC Rental wprowadził na rynek EPS – nowoczesny system zabezpieczeń na krawędziach budowli, otworów technologicznych, ciągów komunikacyjnych i innych. System EPS został przebadany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na zgodność z normą PN-EN 13374. Produkty firmy TLC są oznakowane znakiem CE jako wyroby budowlane. Spełniają wymagania najnowszego rozporządzenia europejskiego 305/2011 (CPR). Firma TLC posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność wytwarzanych wyrobów z normą PN-EN 1090. Skrót EPS pochodzi od nazwy Edge Protection System i zawiera w sobie całą gamę rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na budowach, budynkach, w wykopach itp.

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS

Unijne, w tym również nasze polskie przepisy restrykcyjnie traktują normy bezpieczeństwa w budownictwie. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom TLC Rental wprowadził na rynek EPS – nowoczesny system zabezpieczeń na krawędziach budowli, otworów technologicznych, ciągów komunikacyjnych i innych.